Individuální konzultace - Tyfloservis

03.04.2013 10:48Spokojený a naplněný život bez zraku

 
Tyfloservis, o.p.s. Praha nabízí individuální konzultace, které napomohou spokojenému a naplněnému životu bez zraku, případně v podmínkách slabozrakosti.
Kde:
-      v prostorách Tyfloservisu, o.p.s., Krakovská 21, Praha 1
-      v nezbytných případech též v domácnosti klienta nebo na jiných dohodnutých místech
 
Kdy:
-      podle vzájemné dohody, od pondělí do pátku, v čase mezi 8:00 až 14:00 hod.
-      délka jednoho setkání zpravidla 1,5 hodiny
 
Cena:
-      bezplatně (náklady budou hrazeny z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR)
 
Podmínky účasti:
-      souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení dokumentace o poskytovaných službách
 
Kontakt:
Mgr. Iveta Langrová
tel.: 221 462 368
mobil: 608 572 331
e-mail: langrova@tyfloservis.cz