Nárok na volno v práci při zhotovení nové protézy

23.09.2013 23:44

 

Zaznamenala jsem několik dotazů ohledně toho, zda máme nárok na volno v práci, když si jdeme nechat zhotovit svou oční protézu. Považuje se takováto návštěva u protetika jako návštěva u lékaře?

Tento Váš dotaz jsem přetlumočila pracovníkovi Poradny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Z jeho odpovědi vyplývá, že pokud jdete za lékařem, vzniká překážka v práci, kterou řeší Nařízení vlády viz níže. V tom případě máte nárok na volno s náhradou mzdy. Avšak jak dále vyplývá z jeho odpovědi, protetik zhotovující oční protézy NENÍ lékařem, tudíž se na něj nevztahuje formulace o překážkách v práci. Záleží však na vstřícnosti Vašeho zaměstnavatele, který Vám návštěvu protetika může uznat jako návštěvu lékaře. 

 

Přikládám výňatek z Nařízení vlády s Přílohou, jež se vztahuje k překážkám v práci:

 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 590/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

 

Vláda nařizuje podle § 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, je uveden v příloze k tomuto nařízení.

 

 

Příloha - Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

 

            1. Vyšetření nebo ošetření

 

a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen "nejbližší zdravotnické zařízení"), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

 

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

 

            8. Doprovod

 

a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,

2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

 

b) Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce.

 

c) Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy nebo platu.

 

 

Přímá cesta přes Menu - Další informace - Důležité informace - Nárok na volno v práci při zhotovení nové protézy