Pojištění k ničemu?

15.10.2013 06:06

 

I takové případy se stávají, upozorňuje CAR CLUB. Jeho obchodníci v rámci projektu Handy Car nejsou závislí na provizích a sami jsou zdravotně postižení, takže se velmi dobře mohou vcítit do situace hendikepovaného zákazníka.

"CAR CLUB ve spolupráci s Českou pojišťovnou umožňuje uzavřít životní pojištění zdravotně postiženým klientům na základě individuálního posouzení jejich zdravotního stavu. Životní pojištění je teoreticky možné uzavřít pro každého člověka. Nicméně je třeba vždy posuzovat, zda má ve všech případech smysl. Příkladem může být pojistné nebezpečí "trvalé následky úrazu". Při již existujícím 100% postižení, což je například ztráta hybnosti obou končetin, je toto pojištění pro takto již hendikepovaného klienta naprosto k ničemu. Pojištění vždy kryje trvalé následky dle percentuální míry postižení, přičemž maximální je hranice je samozřejmě 100 %. Pokud by měl klient stanoveno aktuální postižení na úrovni 50 % a po úrazu by míra zjištěného poškození dosáhla například 75 %, tak pojišťovna vyplatí odškodnění dle pojistných podmínek, jako by došlo k 25% míře poškození trvalými následky.
Naprostá většina obchodních zástupců v ČR je závislá na provizích, a proto ne vždy bere na tato fakta ohled, případně nabízí pro klienta minimální pojistné krytí kombinované s vysokým spořením. Takováto pojistka ovšem pro hendikepované svůj účel sotva splní," říká Bohumil Smítka ze společnosti CAR CLUB. 
Proto vznikl projekt Handy Card, v němž je společnou snahou společností CAR CLUB a Česká pojišťovna nalézt pro zdravotně postiženého takový způsob zajištění, který odpovídá jeho zdravotnímu stavu a jeho sociální situaci.

(převzato z www.helpnet.cz)

 

Více o tom, co je Handy Card.

A další informace o Handy Card naleznete vlevo v menu po rozkliknutí odkazu viz výše.