Služby pro nevidomé a slabozraké v Královéhradeckém kraji

12.03.2015 18:37

 

 

Tyfloservis poskytuje služby zdarma klientům ve věku od 15 let ambulantní i terénní formou. 

 

Oslabení či ztráta zraku přináší mnoho důsledků v  životě člověka. Poškození zraku způsobuje zdravotní potíže a mění sociální situaci člověka, který se díky postižení stává nesamostatným v aktivitách běžného života a závislým na pomoci ostatních.

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis pomáhá lidem s vážným zrakovým postižením v překonání důsledků ztráty či vážného poškození zraku a v opětovném zapojení do společnosti. Tyto lidi se snaží vybavit potřebnými informacemi, pomůckami a dovednostmi, které jim umožní samostatně naplňovat své životní potřeby.

Svou činnost však také zaměřuje na okolní společnost, kterou se snaží vybavit potřebnými informacemi a dovednostmi, aby odstraňovala a nevytvářela nové architektonické ani mezilidské bariéry, dokázala rozpoznat možnosti i limity lidí se zrakových postižení, a případně jim poskytla adekvátní pomoc.

Pracovníci Tyfloservisu s klienty s vážným zrakovým postižením například nacvičují orientaci v prostoru a samostatný pohyb, činnosti spojené s vedením domácnosti, čtení a psaní Braillova bodového písma, sociální dovednosti pro zvládnutí různých společenských situací, psaní vlastnoručního podpisu aj.

Pomáhají s výběrem vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a u těch náročnějších s klienty nacvičují jejich obsluhu. Klientům také poradí v realizaci vhodných úprav prostředí, ve kterém žijí, poskytnou informace o návazných službách a sociálně právním systému ČR.

Služby Tyfloservisu jsou poskytovány lidem se zrakovým postižením ve věku 15 a více let, jejich rodinám, přátelům a širokému okolí i ostatní veřejnosti. Jsou zajištěny po celé ČR prostřednictvím sítě středisek s krajskou působností.

Služby Tyfloservisu v Královéhradeckém kraji jsou zajištěny střediskem v Hradci Králové, které sídlí na adrese Milady Horákové 549/53.

Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou a pro klienty jsou zdarma. V případě zájmu o služby Krajského střediska Tyfloservisu v Hradci Králové volejte na tel./fax (záznamník) 495 273 636 nebo  piště na e - mail: h.kralove@tyfloservis.cz

Provoz Královéhradeckého střediska Tyfloservisu je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a prostředků Statutárního města Hradec Králové na podporu sociálních služeb.

 

 

Zdroj: https://www.helpnet.cz/aktualne/sluzby-pro-nevidome-slabozrake-v-kralovehradeckem-kraji