A.K.

A.K.

Kresbu zaslala čtenářka stránek Život bez oka. Za krásnou a tématickou kresbu ji patří veliké poděkování!