Epitézy na Slovensku vyrábí firma Alfa-Dent

Epitézy na Slovensku vyrábí firma  Alfa-Dent

Oslovila jsem firmu Alfa-Dent, spol. s.r.o., která jako jediná na Slovensku vyrábí epitézy. Byli velice ochotní a vstřícní a po vzájemné dohodě pro tento web poskytli informace o své firmě a o možnostech výroby epitéz.

 

 

Vážená pani/pán,

    sme spoločnosť Alfa-Dent a zriadili sme prvé  špeciálne  pracovisko  na  Slovensku, ktoré   pomáha pacientom po onkologických operáciách, či závažných úrazoch. V týchto prípadoch pacienti prichádzajú o časti tváre, oka, nosa alebo ucha a kvalita ich života je bez  špeciálnych zdravotných  pomôcok,  tzv.   epitéz – tvárových  náhrad  výrazne znížená.

    Od  1. januára  2012  sme  získali  povolenie  od  ministerstva  zdravotníctva  a podpísali  sme zmluvy  so  zdravotnými  poisťovňami s povolením pre všetky krajiny Európskej únii.  Podarilo  sa  nám  už vyhotoviť prvé tvárové epitézy, ktoré  slúžia  pacientom  po  onkologickej  operácii,  kedy  prišli  o oko a časť tváre.

    Epitezy oka momentálne vyhotovujeme v dvoch prevedeniach. Pri nahrádzaní menšieho množstva okolitého tkaniva sa epitéza oka upevňuje na miesto špeciálnym lepidlom. Ak je množstvo nahrádzaného tkaniva rozsiahlejšie, kvôli jej hmotnosti sa upevňuje na rám okuliarov.

   Odborne aj materiálovo sme pripravený rozšíriť našu činnosti o tvárové epitézy upevnené špeciálnymi magnetickými implantátmi. Úzko spolupracujeme v tejto oblasti z chirurgickými špecialistami na Univerzitnej klinike v Bratislave. Jedna časť implantátu je voperovaná do kosti pacienta a druhá časť je vpracovaná do silikónovej časti epitézy. Takýto systém upevnenia vysoko zvyšuje komfort pacienta. Epitézy upevnené magnetickými implantátmi sú natoľko odolné, že pacienti s nimi môžu vykonávať športové aktivity a to dokonca aj vrátane plávania v bazéne.

Ďakujeme,

Dipl.z.t. Peter Bondor

Garant prvého epitetického pracoviska na Slovensku

 

 

Alfa-Dent, spol. s r.o.,
Borekova 31, 82106 Bratislava
Dipl. z.t.  Peter Bondor, konateľ spoločnosti
kontakt: +421903 403 143, +4212/4564  3061-63
e-mail: epitezy.alfa@gmail.com
web: www.epitezy-alfa.sk


 

 

 

 

Foto firma Alfa-Dent, spol.s.r.o.