Zhotovení silikonových epitéz ve Frýdku-Místku

Zhotovení silikonových epitéz ve Frýdku-Místku

Taktéž v České republice je pracoviště, které se zabývá epitézami oka. A nejen jimi. Jako jediná firma v ČR vyrábí silikonové epitézy v plném rozsahu, tj. obličejové i končetinové. I oni byli ochotní a poskytli pro tento web informace, které mohou být prospěšné dalším lidem. Představení firmy z Frýdku-Místku je zde:

 

ÚVOD

Na našem pracovišti Ortopedická protetika Frýdek-Místek se silikonovým epitézám a protézám věnujeme intenzivně od roku 2007. Při výrobě silikonových náhrad částí lidského těla jsme mohli navázat na naše zkušenosti se silikonovými materiály a moderními digitálními technologiemi, které jsme již dříve uplatnili při řešení inovačních projektů v oboru ortotiky a protetiky.  Při naší činnosti vycházíme z osobního přístupu ke klientům, řemeslné zručnosti i uměleckých schopností našich pracovníků a aplikace nejmodernějších technologií a materiálů. Komfort pomůcky, optimální funkce, přirozený vzhled a umožnění návratu k původnímu životnímu stylu je to, co můžeme našim klientům nabídnout.

NÁŠ CÍL – SPOKOJENÝ KLIENT

Dana S., epitéza oka

Operaci jsem prodělala, když mi byly 3 roky. V 25 letech mi protetik v Praze zhotovil oční epitézu, za což jsem byla velmi ráda. Po několika letech mi, ale tato epitéza přestala vyhovovat - byla zhotovena z tvrdého materiálu, její odstín se změnil a musela jsem ji pevně přichytit lepidlem. Vždy jsem s touto oční náhradou nosila brýle, abych její nedostatky skryla.

Nyní mám novou silikonovou epitézu s akrylátovým okem. Je mnohem příjemnější na nošení, stala se nedílnou přirozenou součástí mého těla. Vypadá opravdu jako část obličeje - mám i řasy a obočí. Brýle již nenosím, protože už nemusím nic maskovat. Používám epitézu celý den - v práci, doma, při setkání s přáteli a známými, při sportu. Nová silikonová náhrada mi pomáhá prožívat každý den radostněji, bez obav z reakcí okolního světa jak vypadám a co se mi přihodilo.

 

ERUDICE

Naši pracovníci získali zkušenosti se zhotovením silikonových náhrad na zahraničních stážích a pobytech v USA, Švédsku a Anglii.

PŘEHLED SILIKONOVÝCH NÁHRAD

 • Silikonové maxilofaciální náhrady (nos, ucho, oko, část obličeje)
 • Silikonové náhrady ruky (prsty, část/celá ruka)
 • Silikonové náhrady nohy (prsty, část/celá noha)
 • Silikonové náhrady končetin
 • Silikonové mamární epitézy
 • Silikonové kosmetické návleky končetinových protéz

UMĚNÍ

Každá silikonová náhrada je jedinečné umělecké dílo. Věnujeme pozornost všem detailům, které přispívají k přirozenému vzhledu náhrady.

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Vysoká kvalita je zajištěna využíváním moderních technologií a materiálů:

 • Digitální technologie (3D skenování, počítačové modelování, rapid prototyping)
 • Color matching s využitím digitálního analyzátoru barev
 • Zdravotně nezávadné silikonové materiály s výbornými mechanickými vlastnostmi

POSTUP ZHOTOVENÍ SILIKONOVÝCH NÁHRAD

Individuální zhotovení silikonové náhrady vyžaduje úzkou spolupráci uživatele a protetického pracoviště. Uživatel se společně s našimi odbornými pracovníky podílí na návrhu silikonové náhrady, jejím tvarovém a barevném provedení. Při standardním postupu jsou nezbytné následující návštěvy uživatele na našem pracovišti:

 • Úvodní konzultace, návrh náhrady, stanovení měrných podkladů
 • Zkouška testovacího lůžka silikonové náhrady
 • Konzultace tvaru náhrady a určení barevného provedení
 • Odsouhlasení tvarového a barevného provedení náhrady
 • Dokončení náhrady, její předání a poučení uživatele

ZPŮSOB ÚHRADY

Pokud je zhotovení individuální silikonové náhrady (protézy, epitézy) předepsáno odborným lékařem a schváleno revizním lékařem zdravotní pojišťovny, je pomůcka plně hrazena z prostředků zdravotního pojištění.

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ A PREZENTACE

Naše firma získala za svou činnost ocenění Medical Fair Award na Mezinárodní výstavě zdravotnické techniky Medical Fair Brno, 2008.

Výsledky své práce prezentujeme na odborných akcích v ČR a také na kongresech a seminářích v zahraničí (Francie, Švédsko, Anglie, USA, Slovensko).

 

Ing. Jiří Rosický, CSc.

Ortopedická protetika Frýdek-Místek

 

KONTAKT

Ortopedická protetika Frýdek-Místek

Dr. Jánského 3238

738 01 Frýdek-Místek

Tel: 558 663 215

Fax: 558 663 217

E-mail: info@protetikaFM.cz

https://www.protetikafm.cz/

https://www.silikonove-epitezy-protezy.cz/