O projektu Život bez oka + Partneři

  • VZNIK

Projekt vznikl na konci února 2012. Dlouhou dobu jsem přemýšlela o založení podobného webu (původně jen s pár informacemi). Posledním impulsem pro založení bylo, že jsem na internetu kdesi v diskuzi našla příspěvek jistého mladíka, který žádal o radu ohledně protéz, neboť ho čekala operace. A to mě nakoplo... proč to psát pro jednoho, pokud se tyto informace hodí více lidem....  

 

  • PARTNEŘI PROJEKTU

V první řadě bych zde chtěla zmínit mého kamaráda Tomáše, který mi velice pomáhá svými znalostmi, kontakty na ty správné lidi, svou aktivitou. Bez něj by nebyl projekt tam, kde je nyní. Takže... děkuju strašně moc!!!!

Obrovské poděkování patří Martině - čtenářce tohoto webu, která mi pomohla celý projekt nastartovat tím, že byť to byl pro mne naprosto cizí člověk, okamžitě mi uhradila doménu na tomto webu.

 

StylemaxVelké poděkování patří firmě StyleMAX (www.stylemax.cz), konkrétně panu Kunčíkovi, který mi ochotně a zdarma vytvořil prezentační letáky, vizitky, logo projektu a objednací kartičky pro tento web. Spolupráce s ním byla výtečná!

 

Světluška

 

Dále bych chtěla velice poděkovat Nadačnímu fondu Českého rozhlasu - sbírce Světluška, který mi díky svému finančnímu příspěvku pomůže uhradit část nákladů na tisk propagačních materiálů. 

 

 

Mé obrovské díky patří i Nadačnímu fondu MUDr. Jiřího Bessera, který mi též poskytl finanční výpomoc pro projekt.

 

 

Finanční částku na částečné pokrytí výdajů na tisk propagačních materiálů poskytla také Nadace Leontinka. Této pomoci si velice vážím!

 

 

 

Projekt byl podpořen i díky T-Mobile Czech Republic, a. s. s vyhlídkou dlouhodobé spolupráce, za což velice děkuji!!

 

 

 

Poděkování patří i všem ostatním, ať už firmám, sdružením, přispěvatelům nebo jiným lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem na těchto stránkách podíleli.

 

 

  • PREZENTAČNÍ ČINNOST

Samozřejmě bez pořádné reklamy či prezentace nebude nikdy web tím, čím bych ho ráda měla. Aby se povědomí o tomto projektu dostalo k co možná největšímu počtu lidí, rozjela jsem kampaň.

Při vzniku webu (v roce 2012) bylo osloveno celkem 7 výrobců očních protéz v ČR i SR, 5 firem specializujících se na výrobu epitéz nebo pracující s protetickými kontaktními čočkami, 20 internetových časopisů, u kterých jsem předpokládala, že by článek o vzniku webu mohl na jejich stránky tematicky zapadnout, 14 institucí věnující se pomoci či práci se zrakově postiženými, dalších 7 dobrovolnických institucí pomáhajících zrakově znevýhodněným, 24 odborníků pracujících se zrakově postiženými nebo v oboru oftalmologie, dále se informace šíří několika e-mailovými konferencemi přímo klientům, kteří by tento web mohli využít, na 9 internetových portálech vyšel článek o existenci tohoto webu, na 7 portálech byl umístěn odkaz na tento projekt, v 10 tématických diskuzích byl tento web zpropagován. Projekt byl také zařazen do zdravotního katalogu. Dále bylo e-mailem osloveno přes 560 lékařů či odborníků v očním oboru z fakultních nemocnic, různých očních klinik či soukromých ambulancí. Byl vytvořen informační leták o webu (k nahlédnutí zde (2 MB)), malé informační kartičky a objednací kartičky pro lékaře, které se distribuovali po celé ČR na cca 800 míst - do nemocnic na oční oddělení, ambulancí, očních klinik, do soukromých očních ordinací, též očním protetikůmi.

Před setkáním nositelů očních protéz (25. 4. 2015) proběhla mediální kampaň o webu Život bez oka a o plánovaném srazu na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Nadace Světluška podpořila zveřejnění i na webových stránkách.

 

  • SETKÁNÍ NOSITELŮ PROTÉZ

25. dubna 2015 proběhlo v Praze setkání nositelů očních protéz. Za účasti očních protetiků pana R. Szarvase a p. Šťovíčka a též paní Valtersteinové ze SONSu načerpali účastníci zajímavé informace. Sraz přispěl i k výměně osobních zkušeností. Všichni přihlášení obdrželi na památku hrníček. Na něm jsou povzbudivé věty, které sami čtenáři napsali ať už do diskuzí či do svých příběhů.

 

A tím moje práce zdaleka nekončí :-)

Prozatím velice děkuji všem, kteří se mnou spolupracovali, ať na tvorbě webu nebo mi pomohli rozšířit povědomí o webu mezi své pacienty, čtenáře a obyčejné lidi!!