Slovník pojmů

 

ANAPLASTOLOGIE - Směs umění a vědy sloužící k rekonstrukci znetvořených nebo chybějících částí lidského těla umělými prostředky. (Anaplastolog = člověk, který rekonstruuje znetvořené nebo chybějící části lidského těla umělými prostředky.)

 

ENUKLEACE - enukleací rozumíme trvalé odstranění celé oční koule. Jde o nevratný proces. Následně je při operaci sešita spojivka (popřípadě vložen orbitální implantát). Výsledkem je oční důlek krytý sešitou spojivkou. Víčka zůstávají na místě, po operaci (6-8 týdnů) se za ně vkládá protézka.

 

EPITÉZA -  protéza, která je uchycena na měkké tkáně.

 

EVISCERACE - eviscerací oka rozumíme trvalé odstranění rohovky a celého vnitřního obsahu oka, kdy zůstává ponechán pouze zevní obal, bělima. Zrakový nerv se na rozdíl od enukleace od oční koule neodřezává. Jedná se o nevratný proces, to znamená, že oko již nikdy nebude mít normální tvar, ani nebude vidět. V pooperačním období dojde k samovolnému oploštění zbytku bělimy a zahojení rány. Výsledkem je oční důlek, který po úplném zhojení (cca 6-8 týdnů) umožní vkládat za víčka protézku.

 

EXENTERACE - u tohoto zákroku se odstraňuje celý orbitální obsah až na holou kost, tedy včetně očních víček a přilehlé kůže, celé oční koule, měkkých tkání vyplňujících očnici a vazivového obalu očnice. Jedná se o nevratný proces. Zároveň jde o výkon z estetického a kosmetického hlediska deformující obličej. Provádí se u radiosenzitivních a chemorezistentních nádorů, které postihují očnici primárně nebo sekundárně.

 

FACIÁLNÍ ORTÉZA - snímatelná protéza, která proteticky nahrazuje část tváře ztracené při traumatu, operaci, nebo jako důsledek vývojové vady.

 

HEMIFACIÁLNÍ - Týká se nebo postihuje pouze jednu stranu obličeje.

 

INERTNÍ - chemicky nereaktivní.

 

KONGENITÁLNÍ VADA - Vada, která se vztahuje k okamžiku porodu – vrozená vada.

 

KRANIOFACIÁLNÍ DEFEKT - malformace postihující hlavu a obličej.

 

OČNÍ PROTÉZA - protetická náhrada oka chybějícího z důvodu traumatu, operace nebo vrozené vady. Protéza nenahrazuje chybějící víčka, okolní kůži, sliznice nebo svaly.

 

ORBITA - očnice

 

ORBITÁLNÍ EPITÉZA - epitéza, která proteticky nahrazuje oko, oční víčka, okolní tvrdé i měkké tkáně ztracené při traumatu nebo operaci.

 

ORBITÁLNÍ IMPLANTÁT - účelem implantátu je nahradit ztrátu objemu v očnici a tím umožnit pohyblivost oční protézy. Tento malý, sférický orbitální implantát se vsazuje do orbity (očnice), udržuje tak její přirozený tvar a poskytuje oporu pro oční protézu.Orbitální implantát

Je obvykle dobře snášen a díky jeho porézní struktuře umožňuje vrost pacientovy tkáně přímo do implantátu. Stává se tak součástí těla.

A právě také na orbitálním implantátu je také závislá konečná hybnost protézy. Záleží, jak se povede operace, zvláště pak enukleace, kdy je do orbity vsazen orbitální implantát, ke kterému jsou odstřižené přímé oční svaly znovu přišity. Jestliže se orbitální implantát špatně umístí, je příliš velký či naopak moc malý, je pohyblivost protézy v určité míře snížena a výsledný kosmetický vzhled neni tak uspokojivý. Take mnohočetné předchozí chirurgické zákroky, radiační terapie a jiné okolnosti mohou limitovat konečnou motilitu oční protézy.                                                                                           (obrázek použit ze stránek www.asprion.at)

 

PROTETIKA - obor, který se zabývá náhradou chybějících částí lidského těla protézami.

 

RETENCE (zavěšení) - spojení protézy a lidského těla, která zabezpečuje vzájemnou soudržnost při působení vnějších sil.

 

 

 

(Zdroj: diplomové práce, www.silikonove-epitezy-protezy.cz)