Důležité informace

Pel-mel všech možných informací, které by pro Vás mohly být užitečné...

Důležité informace

Služby pro nevidomé a slabozraké v Královéhradeckém kraji

12.03.2015 18:37
    Tyfloservis poskytuje služby zdarma klientům ve věku od 15 let ambulantní i terénní formou.    Oslabení či ztráta zraku přináší mnoho důsledků v  životě člověka. Poškození zraku způsobuje zdravotní potíže a mění sociální...

Bezplatné zápůjčky kompenzačních pomůcek

18.02.2014 10:57
   Nabízí lidem s postižením zraku občanské sdružení Tyflodrom v Praze, přednostně jsou uspokojovány zakázky zájemců, kteří potřebují pomůcku v souvislosti s hledáním či výkonem zaměstnání.Seznam kompenzačních pomůcek najdete na našem webu www.tyflodrom.cz, kde se s námi můžete také...

Nárok na volno v práci při zhotovení nové protézy

23.09.2013 23:50
  Zaznamenala jsem několik dotazů ohledně toho, zda máme nárok na volno v práci, když si jdeme nechat zhotovit svou oční protézu. Považuje se takováto návštěva u protetika jako návštěva u lékaře? Tento Váš dotaz jsem přetlumočila pracovníkovi Poradny Národní rady osob se...

Individuální konzultace - Tyfloservis

03.04.2013 10:48
Spokojený a naplněný život bez zraku  Tyfloservis, o.p.s. Praha nabízí individuální konzultace, které napomohou spokojenému a naplněnému životu bez zraku, případně v podmínkách slabozrakosti. Kde:-      v prostorách Tyfloservisu, o.p.s., Krakovská 21, Praha...