Čištění očních protéz a důlku

 

1. Čištění protéz

 

Oční protézu je nutné denně z důlku vyjmout a důkladně vyčistit (viz níže). K opláchnutí před vsazením protézy zpět do očního důlku se doporučuje borová vodu anebo fyziologický roztok, který je možno zakoupit v lékárně, popř. nějaká oční voda. V případě onemocnění, se kterým je spojena rýma a slzení, je nutno zvýšit péči o oční protézu.

 • Při manipulaci s oční protézou používejte měkkou podložku, při pádu na zem, umyvadlo a jiné tvrdé kontakty ji mohou poškodit.
 • Do odpadních výpustí v umyvadle, dřezu a vaně vložte ochranná sítka, zabráníte tak propadení oční protézy do odpadního potrubí.
 • Oční protéza nesmí přijít do kontaktu s ostrými předměty, drsným povrchem (např. smirkový papír), horkou nebo vroucí tekutinou, žiravinami a jakýmikoliv ředidly (benzím, líh, ředidlo, alkohol a jiné). Na akrylovou protézu a plastový formátor by se neměl nikdy použít čistý alkohol, který by způsobil popraskání plastu.
 • Při pobytu na slunci používejte sluneční brýle, aby nedocházelo ke změně barvy duhovky.
 • U vodních sportů doporučujeme používat plavecké brýle (předejdete tak ztrátě protézy).

 

Akrylátová

 • Oční protéza se nejprve ponoří do teplé mýdlové vody přibližně na 10 – 15 minut, která změkčí bílkovinná depozita uložená na jejím povrchu. Poté se musí opláchnout. Nebo se myje pod tekoucí vlažnou vodou např. dětským šamponem nebo se oplachuje v borové vodě.
 • Smí se čistit pouze čistou utěrkou z mikrovlákna k dostání např. v oční optice (aby se nepoškrábal povrch protézy).
 • Poté by se měla protéza vložit do vody nebo slaného roztoku pro měkké kontaktní čočky, který zabraňuje zasychání nečistot na jejím povrchu.
 • Musíte dbát na správnou hygienu oční dutiny, to znamená denně si oční dutinu vyčistit.
 • Akrylová oční protéza se na noc vyndává jen pokud je to nutné. Časté vyjímání a nasazování totiž může dráždit oční důlek a zvýšit tak sekreci. Avšak někdo ji vyndává, aby si odpočinul oční důlek.
 • Protéza nesmí přijít do styku se zvířaty.

 

Skleněná

 • Dbáte zvýšené opatrnosti při vyndávání a nasazování protézy, sklo je křehké. V začátcích nebude na škodu obložit se např. dekou, ručníky apod. Časem získáte zručnost.
 • Protézu opláchneme pod tekoucí vodou nebo ji na chvíli namočíme do vody. Poté ji ještě opláchneme pod tekoucí vodou.
 • Musíte dbát na správnou hygienu oční dutiny, to znamená denně si oční dutinu vyčistit.
 • Skleněná oční protéza by se měla vyjímat z očního důlku každou noc, aby nedošlo k jejímu prasknutí při neopatrném pohybu v průběhu spánku.

 

 

Čištění oční protézy prodlouží její životnost, protéza bude vypadat lépe a také bude pro pacienta o mnoho pohodlnější.

 

 

2. Čištění očního důlku

 

Jakmile je protéza venku následuje čištění očního důlku. Očního důlku samotného by se nemělo dotýkat. Je potřeba, aby se pravidelně čistili víčka a odstraňoval hlen. K tomu je nejprve nutné si převařit vodu, která se nechá zchladnout. (Můžete použít i borovou vodu či nějakou oční vodu.) V této převařené vodě se následně navlhčí čistý bavlněný tampón (např. Medicomp od fi Hartmann), kterým se víčka z vnitřní strany otřou. Může se taktéž použít sterilní slaný roztok.
Vždy by se mělo začínat co nejblíže u nosu a otírat směrem k uchu. Jestliže je potřeba otřít víčka několikrát, vždy by se pro každé setření měl použít nový, navlhčený bavlněný tampón. Pokud se na víčcích tvoří nadměrné množství hlenu, měl by to pacient ihned oznámit zdravotní sestře nebo doktorovi. Mohlo by to totiž poukazovat na infekci a je tudíž nutné předepsat antibiotika.