Poukaz na protézu

 

Ve vlastním zájmu by si měl každý, kdo si nechává zhotovit oční protézu, zkontrolovat poukaz, který od lékaře dostane. Je nutné, aby na něm byl uvedený správný kód výrobku!! Bez něj není možné protézu vyrobit. Může se stát, že i lékař nebude správný kód znát. Chcete-li se vyhnout případným komplikacím již na samotném místě výroby, zkontrolujte si kódy viz níže.

Správný poukaz je POUKAZ NA BRÝLE A OPTICKÉ POMŮCKY a jeho platnost je omezená. Platí ode dne vydání.

 

Skleněná oční protéza

Není třeba, aby ji schvaloval revizní lékař.

  • Papírový poukaz nesmí být starší než 30 dní ode dne vydání 
  • Kód výrobku - 4000140
  • Perioda předepsání – 2 ks na 12 měsíců
  • Čitelné razítko lékaře (čitelné IČZ – lékaře)

 

Akrylátová oční protéza

Již není nutné schválení revizního lékaře.

  • Poukaz nesmí být starší než jeden měsíc ode dne vydání
  • Kód výrobku - 4000141
  • Čitelné razítko lékaře (čitelné IČZ – lékaře)

 

Poukaz na skleněnou protézu (zdroj: www.ocniprotezy-sklo.cz)

Poukaz na skleněnou oční protézu přední strana

Poukaz na akrylátovou protézu (zdroj: diplomová práce)

Poukaz na akrylátovou oční protézu přední strana

Poukaz na akrylátovou oční protézu zadní strana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace kódů proběhla v květnu 2023.