Historie protéz

 

Zmínky o prvních očních protézách pochází z dob starověkých kultur z období 5. století před Kristem. Zhotovovaly je Římští a Egyptští kněží a to z nabarveného jílu. Oční protézy se upevňovaly na látku a nosily se vně očního důlku.

Trvalo mnoho století než se vyvinuly oční protézy, které se vkládaly do očního důlku. Nejprve se vyráběly ze zlata pokrytého barevnou glazurou a teprve později, v 16. století, v době pozdní renesance, je Benátští skláři začali vyrábět ze skla. Tyto první skleněné protézy však byly hrubé, nepohodlné na nošení a navíc velice křehké. I přesto dál v Benátkách jejich výroba pokračovala a pečlivě střežená výrobní tajemství se dědila z generace na generaci až do konce 18. století. Následně se centrum výroby očních protéz přesunulo do Francie, avšak jen na krátký čas. V polovině 19. století se mistry na výrobu očních protéz stali Němci, kteří přišli s novými technikami výroby.

V Německu, ve městě Lauscha v roce 1835, začal jako první vyrábět skleněné oči pan Ludwig Müller. Tyto skleněné oči sloužily pro panenky. Jak se řemeslo rozvíjelo, začal po čase zaučovat další řemeslníky. Město Lauscha se tak stalo sklářským centrem. Odtud se během 19. století výroba rozšířila i do jiných zemí Evropy a do Ameriky.

V Jablonci nad Nisou se začaly oční protézy zhotovovat po 1.světové válce v dílně pana Ulmanna, který byl vyučen v Německu. Po válce se výroba v Jablonci udržela a dále rozvíjela. Postupem času se k výrobě dostal i pan Jindřich Pokorný, který si za svého učedníka vybral pana Petra Adamovského. Ten ve výrobě v Jablonci pokračuje dodnes.

 

Koncem roku 1959 se se souhlasem ministerstva zdravotnictví začaly v Československu vyrábět i akrylové oční protézy. Na základě výzkumů, které byly vedeny panem J. Holubem v n. p. Protetika v Praze, a podle získaných zkušeností, byla výroba akrylových očních protéz zahájena v n. p. Oční optika. Na jejich výrobu se začala používat akrylová pryskyřice, která je dnes základní složkou materiálu pro výrobu moderních očních protéz. Plast používaný ve výrobě je vysoce opticky kvalitní methylmetakrylát, jenž je velice podobný látce používané na výrobu chrupů.

 

(Použito z diplomové práce Mgr. Dagmar Tošovské (Brno 2007))