Doplatky na protézy

 

Od 1.4.2019 nastala změna úhradové vyhláška.

Díky změně sazebníku VZP dochází k situaci, že pojišťovny hradí výrobcům očních protéz pouze základní cenu za výrobu protézy. Každý jsme ale jiný, máme jiné požadavky při výrobě nového očička a tak výrobci očních protéz musí prokázat značnou zručnost, aby nám nová protézka krásně seděla. Zhotovují nám individuální oční protézy a ne nějaký sériový kus. A taková práce se musí zaplatit. Nehledě na to, že poslední dobou stouply náklady na materiál, ze kterého se protézky vyrábí. Výrobci protéz tedy musí rozdíl mezi základní cenou protézy (kterou hradí pojišťovna) a cenou individuálně zhotovené protézy vybrat od pacienta. Není ani potřeba dodávat, že cena vždy záleží na tom kterém očním protetikovi, který umí nejlépe zhodnotit své náklady na výrobu. To, že pojišťovny přispívají směšně nízkou částkou, je bohužel realita.

 

Skleněné protézy:

Na základě novely zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, s účinností od 1. 4. 2019, proběhly změny v úhradách individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků. Výše spoluúčasti pacienta je nyní ponechána na konkrétním výrobci.

Dle pojišťovny máte nárok na 2 ks skleněné protézy na rok.

V roce 2022 se doplatek 1 ks protézy pohyboval kolem 750 Kč. Zbytek hradí pojišťovna.

V roce 2023 je doplatek 1 ks protézy 700 Kč nebo 2.000 Kč nebo 3.000 Kč nebo 5.000 Kč dle zvoleného protetika. Zbytek hradí pojišťovna. Samoplátci (bez poukazu) platí více.

Pro přesnější informace kontaktujte svého výrobce oční protézy.

 
Akrylátové protézy:

Nárok na novou protézku máte po roce. Životnost protézky je cca 3 roky.

V roce 2022 se doplatek 1 ks protézy pohyboval přes 4.000 Kč, zbytek hradí pojišťovna.

V roce 2023 je doplatek 1 ks protézy 4.243 Kč nebo 5.630 Kč nebo 5.900 Kč dle zvoleného protetika. Samoplátci (bez poukazu) platí více.

Pro přesnější informace kontaktujte svého výrobce oční protézy.