Na internetu jsem nalezla několik vysokoškolských kvalifikačních prací, které se zabývají tématikou očních protéz. Pokud máte čas a chuť, přečtěte si níže uvedené práce.

 

Mgr. Dagmar Tošovská

Bakalářská práce: Oční protézy

Anotace: V první části mé práce se zabývám očními protézami, jejich rozdělením a postupy výroby akrylových a skleněných očních protéz. Druhá část zahrnuje problematiku orbitálních implantátů, možnosti jejich spojení s oční protézou a taktéž popis postupu očních operací – enukleace, eviscerace, exenterace, jejichž kvalita provedení má na konečný výsledek vzhledu protézy v očním důlku také svůj vliv. Poslední část je zaměřena přímo na nositele očních protéz, na jejich běžný život a problémy, a na možnosti zlepšení kosmetického vzhledu protézy a oční štěrbiny, použitím speciálně volených dioptrických čoček, které se do brýlové obruby před oční protézu předsadí.

Obhajoba závěrečné práce: obhajoba proběhla 8. 6. 2007.

konecne_ocni_protezy_4.pdf (1,3 MB)Mgr. Andrea Dürrová

Diplomová práce: Oční protetika - indikace k užití očních protéz

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na oční protetiku a na indikace k jejímu použití.V teoretické části jsou popsány druhy očních protéz, jejich výroba, péče o ně a nejčastější indikace k jejich užití - nádory očnice a úrazy oka. v praktické části jsou zaznamenány výsledky výzkumu, který byl prováděn v souboru nositelů akrylových očních protéz.

Obhajoba závěrečné práce: obhajoba proběhla 14. 6. 2007.

diplomka AD.pdf (367,5 kB)

 

MUDr. Denisa Darsová

Oční protézy u dětí a žáků se zdravotním postižením

Kurz Ocni Protezy - 2011.pdf (1,1 MB)